Certificeringen

Vanzelfsprekend staan kwaliteit en veiligheid bij LoBoCOM voorop. Wij beschouwen kwaliteitsborging en de zorg voor veiligheid en milieu als primaire onderdelen van onze organisatie.

LoBoCOM heeft als bedrijf een beleid dat erop is gericht om het kwaliteit- en VGM-beheersysteem met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu op een economische en effectieve wijze uit te voeren en in stand te houden, met als doel het verkrijgen van een algehele continue verbetering van de organisatie. Uitgangspunt hierbij is om binnen de kaders van de van toepassing zijnde wet -en regelgeving op ieder moment te kunnen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de opdrachtgever, het voorkomen van persoonlijk letsel ook van derden, materiële- en milieuschade en de zorg voor arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie.

De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu is binnen onze organisatie ieders verantwoordelijkheid. Om het beleid te kunnen uitvoeren en de gestelde doelen te kunnen bereiken, wordt gebruik gemaakt van een kwaliteit en VGM-beheersysteem dat voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO9001:2015 en de VGM Checklist Aannemers 2008/5.1 (VCA*).